ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು…??

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು…??


ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು…??
ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ…??
‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’ದೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುದ್ರೇಗೌಡರ ಮಾತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked